Współpraca „Rzeczoznawcy” z Oddziałem Warszawskim SIMP

Oddział Warszawski SIMP podjął współpracę w zakresie tworzenia i rozwoju czasopisma naukowo-technicznego Rzeczoznawca.