40 PUNKTÓW WEDŁUG LISTY MEiN

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo RZECZOZNAWCA / ENGINEERING EXPERT uzyskało 40 punktów.