Redakcja RZECZOZNAWCA:
ul. Czackiego 3/5, lok. 8
00-043 Warszawa
E- mail: redakcja@crb.com.pl

Redaktor naczelny – Krzysztof Niczyporuk
E-mail: niczyporuk.krzysztof@gmail.com
Tel.: 691-088-597

Sekretarz redakcji – Sylwester Staniszewski
E-mail: sylwekstaniszewski@gmail.com
Tel.: 501-835-989

 

Wydawca:
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 106D lok. 9,
01-355 Warszawa
tel: 22 490 42 10 / fax: 22 244 24 99
e-mail: biuro@crb.com.pl
www.crb.com.pl