Redakcja RZECZOZNAWCA:
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego                                        ul. gen. Sylwestra Kaliskiego , 00-908 Warszawa

Redaktor naczelny – Leopold Kruszka
E-mail: leopoldkruszkal@wp.pl, leopold.kruszka@wat.edu.pl
Tel.: +48 501-164-721

Sekretarz redakcji – Małgorzata Adamczewska
E-mail: malgorzata.adamczewska@wat.edu.pl
Tel.: 261-83-94-56

Zastępca Sekretarza Redakcji – Kamil Sobczyk                                                                                                                                            E-mail: kamil.sobczyk@wat.edu.pl                                                                                                                                                                   Tel: +48 698-772-344

 

Wydawca:
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.
ul. Obozowa 82A lok. 19, 01-434 Warszawa
tel: 22 490 42 10 / fax: 22 244 24 99
e-mail: redakcja@crb.com.pl
www.crb.com.pl