https://doi.org/10.37105/enex.2023.1.01 (opublikowano 28-02-2023)
Marcin ANDRUSZCZAK
Ryszard CHMIELEWSKI ORCID
Leopold KRUSZKA ORCID
Kamil SOBCZYK ORCID
Analiza zawilgocenia części podziemnej wybranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – studium przypadku
PDF 10.37105/enex.2023.1.01 EN
PDF 10.37105/enex.2023.1.01 PL
——————————————————————————————————————————————————————————————-
https://doi.org/10.37105/enex.2023.1.02 (opublikowano 28-02-2023)
Bogumił BANIA
Opinia komisji branżowej (dotycząca operatu szacunkowego nieruchomości) jako dowód w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
PDF 10.37105/enex.2023.1.02 EN
PDF 10.37105/enex.2023.1.02 PL
——————————————————————————————————————————————————————————————-
https://doi.org/10.37105/enex.2023.1.03 (opublikowano 28-02-2023)
Piotr JUSZCZUK
Marta KOC
Obrona cywilna i ochrona ludności w Polsce
PDF 10.37105/enex.2022.1.03 EN
PDF 10.37105/enex.2022.1.03 PL