Rada naukowa / Scientific Board:

 • dr inż. Adam Baryłka   –   Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • dr inż. Jerzy Baryłka   –   Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
 • prof. nadzw. dr hab. inż.  Krzysztof Biernat   –   Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski   –   Politechnika Warszawska
 • dr inż. Janusz Cybulski   –   Politechnika Śląska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Dariusz Golański   –   Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa   –   Politechnika Warszawska
 • dr inż. Wiesław Krzymień, EURIng   –   Instytut Lotnictwa
 • prof. dr inż. Dariusz Litwin   –   Instytut Optyki Stosowanej
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk  –  Uniwersytet Przyrodniczy
 • dr inż. Jerzy Obolewicz   –   Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Papliński   –   Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Dariusz Raczkowski   –   Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • dr inż. Jacek Skiba   –   Polska Akademia Nauk
 • dr hab. inż. Jan Stabryła   –   Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
 • dr inż. Krzysztof Szczurowski   –   Politechnika Warszawska

 

Rada programowa / Program Board:

 • mgr inż. Krzysztof Jankowski
 • mgr inż. Zbigniew Jara
 • mgr inż.  Mariusz Mazurek
 • mgr inż. Wojciech Modliborek
 • mgr inż. Robert Niwiński
 • mec. Natalia Seweryn
 • mgr inż. Andrzej Świerczewski
 • mec. Zbigniew Tetkowski