„Rzeczoznawca” obejmuje patronatem II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną

Z radością zawiadamiamy, że mgr inż. Krzysztof Niczyporuk, redaktor naczelny czasopisma „Rzeczoznawca”, wyraził zgodę na sprawowanie patronatu medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.