Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH objętą patronatem czasopisma n-t RZECZOZNAWCA

Oddział Warszawski SIMP
oraz
Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

serdecznie zapraszają na:

II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną p.t.:

PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

Warszawa, 16 – 17 listopad 2017

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach

projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem konferencji jest przedstawienie:

· praktycznych aspektów rozwoju teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;

· stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;

· kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;

· metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonaw­stwa i eksploatacji;

· zagadnień rozwoju bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;

· ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Czackiego 3/5. W konferencji weźmie udział około 200 – 250 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe,

ośrodki naukowo – badawcze oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa. W ramach konferencji wygłoszone zostaną referaty pro­blemowe (zamówione przez organizatorów) oraz wybrane referaty

zgłoszone przez uczestników. Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.

Pragniemy poinformować, że zgodę na uczestnictwo w Komitecie Naukowym Konferencji przyjęło 35 samodzielnych pracowników naukowych z 20 polskich i zagranicznych ośrodków naukowo – badawczych.

Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Pan Prof. zw. dr hab. inż. Jan Szmid.

Strona Konferencji :http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/

Informacji udziela sekretariat konferencji: tel. 790 – 244 – 575

Email konferencji : owsimp_konferencja@wp.pl

Serdecznie Zapraszamy!