Zapraszamy do lektury pierwszego wydania czasopisma naukowo-technicznego RZECZOZNAWCA

Nr 1/2017:

DZIAŁ TECHNICZNY

dr inż. Cebulski JANUSZ

Zastosowanie analizy przełomów w ocenie przyczyn uszkodzenia elementów konstrukcyjnych.

mgr inż. Mateusz Konrad KORALNIK, mgr inż. Wojciech MODLIBOREK, mgr inż. Jarosław MIZERA

Dobór materiałów w praktyce inżynierskiej.

prof. dr inż. Dariusz LITWIN, dr Adam CZYŻEWSKI, dr hab. Barbara WAGNER, mgr Olga SYTA, dr Jacek GALAS

Multidyscyplinarne badania defektów struktur LED w lampach oświetleniowych.

mgr inż. Piotr SADOWSKI

Utrata kontroli i ucieczka UAV- analiza incydentu lotniczego.

inż. Adam DZIEWIECKI

Błędy projektowe i wykonawcze adaptacji przestrzeni strychowej na przykładzie konstrukcji nadbudówki.

DZIAŁ PRAWNO-TECHNICZNY

mgr inż. Grzegorz GORAJ

Ocena wpływu znakowania CE na bezpieczeństwo produktów i ryzyko biznesowe.

Greger HAUZNER, MBA,

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy – biegłego sądowego.

Radca prawny mgr Sebastian JANKOWSKI, aplikant adwokacki mgr Tomasz GOŁĘBIEWSKI

Wiadomości specjalne w procesie z tytułu szkody w pojeździe.