ISSN 2544-3763

Czasopismo naukowo-techniczne RZECZOZNAWCA / ENGINEERING EXPERT jest miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń oraz efektów ekspertyz i badań prowadzonych przez techników, inżynierów oraz naukowców.

Z uwagi na tematykę związaną z szeroko pojętym rzeczoznawstwem, czasopismo porusza zagadnienia dotyczące maszyn, urządzeń, majątku ruchomego oraz nieruchomości pod kątem aspektów technicznych, prawnych i ekonomicznych.
Ciągły dynamiczny rozwój techniki wymaga od inżynierów szerokiego spojrzenia na rozwój technologii przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Rzeczoznawca w swojej działalności musi być zarówno ekspertem, jak również mieć szerokie spojrzenie na obiekty techniczne. Obecne obiekty technologiczne posiadają wiele systemów, które wzajemnie się przenikają, współpracują i uzupełniają. Nie można przy tym spojrzeniu pominąć przepisów prawnych, które wymuszają na ekspercie znajomość zarówno zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, norm maszynowych, jak również standardów międzynarodowych.

Czasopismo adresowane jest do techników, inżynierów i naukowców zajmujących się rzeczoznawstwem, świadczących usługi eksperckie oraz do osób zajmujących się ekonomicznymi i prawnymi aspektami związanymi z techniką.

Zakres tematyczny czasopisma związany jest z szeroko pojętym rzeczoznawstwem, w tym m. in. dotyczy:

 • Badań materiałowych
 • Diagnostyki
 • Ekspertyz technicznych
 • Wycen ruchomości i nieruchomości
 • Likwidacji szkód ubezpieczeniowych
 • Wpływu techniki na środowisko
 • Ekonomii w technice i rzeczoznawstwie
 • Prawnych kwestii związanych z techniką, rzeczoznawstwem oraz biegłymi sądowymi

Docelowa grupa odbiorców to:

 • Instytuty badawcze
 • Naukowcy zajmujący się diagnostyką maszyn, urządzeń i nieruchomości
 • Firmy zajmujące się projektowaniem i modernizacją maszyn i urządzeń
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się bezpieczeństwem maszyn, urządzeń oraz obiektów budowlanych
 • Zakłady przemysłowe
 • Banki i firmy leasingowe
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe