Zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH objętą patronatem czasopisma n-t RZECZOZNAWCA

Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego serdecznie zapraszają na: II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną p.t.: PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH Warszawa, 16 – 17 listopad 2017 Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację…