Nr 1/2021
Opublikowano 30 grudnia 2021

Artykuły

https://doi.org/10.37105/enex.2021.1.01
Anna STARCZYK – KOŁBYK ORCID
Analiza poprawności doboru współczynników ryzyka dla niestabilnych inwestycji budowlanych w warunkach probabilistycznych
PDF 10.37105/enex.2021.1.01 EN
PDF 10.37105/enex.2021.1.01 PL
——————————————————————————————————————————————————————————————-
https://doi.org/10.37105/enex.2021.1.02
Magdalena DĄBROWSKA ORCID
Analiza wybranych parametrów mających wpływ na czas trwania realizacji inwestycji infrastrukturalnych
PDF 10.37105/enex.2021.1.02 EN
PDF 10.37105/enex.2021.1.02 PL
——————————————————————————————————————————————————————————————-
https://doi.org/10.37105/enex.2021.1.03
Mieczysław PIECHOTA ORCID
Erik MIKULSKI ORCID
Analiza projektowa przebudowy mostu drogowego
PDF 10.37105/enex.2021.1.03 EN
PDF 10.37105/enex.2021.1.03 PL
——————————————————————————————————————————————————————————————-
https://doi.org/10.37105/enex.2021.1.04
Kamil SOBCZYK ORCID
Marcin ANDRUSZCZAK
Analiza przyczynowo–skutkowa nietypowych dźwięków słyszalnych w konstrukcji więźby dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego – studium przypadku
PDF 10.37105/enex.2021.1.04 EN
PDF 10.37105/enex.2021.1.04 PL
——————————————————————————————————————————————————————————————-
https://doi.org/10.37105/enex.2021.1.05
Michał BUKAŁA ORCID
Ryszard CHMIELEWSKI ORCID
Andrzej CHYLA ORCID
Leopold KRUSZKA ORCID
Bartosz JANUSZEWSKI ORCID
Paweł OSTATEK ORCID
Kamil SOBCZYK ORCID
Analiza wpływu kolejowych drgań komunikacyjnych na budynek mieszkalny – studium przypadku
PDF 10.37105/enex.2021.1.05 EN
PDF 10.37105/enex.2021.1.05 PL
——————————————————————————————————————————————————————————————-
https://doi.org/10.37105/enex.2021.1.06
Grzegorz JAKUBOWSKI ORCID
Wielokryterialny wybór technologii z wykorzystaniem metod Promethee
PDF 10.37105/enex.2021.1.06 EN
PDF 10.37105/enex.2021.1.06 PL

Works are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.